Điều khoản sử dụng.

Điều khoản sử dụng dịch vụ thiết bị và giải pháp WRTLINK

1. ĐỊNH NGHĨA

“elSAGA” – Công ty Cổ phần elSAGA “WRTLINK” – Là hệ thống bao gồm phần cứng là thiết bị và phần mềm giải pháp Wifi Marketing. “Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video … “Khu vực chung” – Trang chủ http://wrtlink.com; màn hình đăng nhập; footer các trang, khu vực logo các trang trên giao diện web. “Khu vực riêng” – Trang màn hình quản trị thiết bị và giải pháp. “Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên WRTLINK.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc truy cập thiết bị và giải pháp Wifi Marketing WRTLINK. WRTLINK được cung cấp thông qua trang chủ http://wrtlink.com và được các đại lý, CTV, nhà phân phối cung cấp lại cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng phù hợp với yêu cầu kinh doanh hay quảng bá của mình. Khi sử dụng thiết bị WRTLINK hay bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của ELSAGA, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. ELSAGA có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại http://wrtlink.com . Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của ELSAGA và những thỏa thuận bằng văn bản được sự cho phép của công ty ELSAGA.

3. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán hình ảnh, thông tin, nội dung không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Thương hiệu WRTLINK được sử dụng cho thiết bị thuộc bản quyền công ty elSAGA. Các cá nhân tổ chức sử dụng thiết bị WRTLINK không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác mà không được sự chấp thuận với công ty elSAGA. Công ty ELSAGA có toàn quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm và hệ thống giải pháp WRTLINK. Không đơn vị nào khác được sử dụng phần mềm và giải pháp WRTLINk mà không được sự chấp thuận của công ty ELSAGA.

5. BẢO MẬT THÔNG TIN

Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập được ghi trên thiết bị, để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và ELSAGA. ELSAGA không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào thiết bị và hệ thống phần mềm được ELSAGA cung câp cho bạn, do sự bất cẩn của Bạn. ELSAGA khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu ngay trong lần sử dụng đầu tiên. Ngoài ra, ELSAGA cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của ELSAGA và không tiết lộ cho bên thứ ba. ELSAGA chỉ thay đổi thông tin của Bạn trên Website khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho ELSAGA khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với ELSAGA để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, ELSAGA luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên ELSAGA sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn. Trong trường hợp bạn quên tài khoản hoặc mật khẩu đăng nhập thì thông tin được bạn cung cấp trong những lần đăng nhập trước và thông tin được bạn cung cấp trong hợp đồng sẽ là cơ sở để ELSAGA hỗ trợ cấp lại tài khoản cho bạn. Vui long liên hệ ngay với ELSAGA sớm nhất khi bạn không thể truy cập vào được hệ thống.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

ELSAGA sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của ELSAGA. ELSAGA sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới khi bạn không còn sử dụng dịch vụ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày cuối cùng theo gói trả phí cơ bản hoặc nâng cao hết hạn.

8. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

ELSAGA và các nhân viên của ELSAGA cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng. Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, ELSAGA cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

9. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG

Bạn hiểu và chấp nhận rằng ELSAGA có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website theo quyết định và xem xét duy nhất của ELSAGA, mọi yêu cầu của Bạn về sử dụng Khu vực chung trên Website cho mục đích riêng của Bạn có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

10. SỬ DỤNG KHU VỰC RIÊNG

Bạn có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. ELSAGA không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Bạn tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng. ELSAGA cam kết bảo mật thông tin đảm bảo không cung cấp cho bất cứ bên thứ ba nào khác có thể xem được, truy cập được vào khu vực riêng của bạn.

11. TRUY CẬP KHU VỰC RIÊNG

Bạn hiểu và chấp nhận rằng ELSAGA có quyền truy cập khu vực riêng của Bạn khi (i) được Bạn đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố (ii) Bạn yêu cầu (iii) trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài. Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn không có quyền và không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của ELSAGA, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

12. THÔNG TIN LIÊN LẠC

ELSAGA khuyến khích Bạn liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ khách hàng qua website http://wrtlink.com hoặc tổng đài hỗ trợ từ 8 giờ 30 sáng đến 21 giờ mỗi ngày khi có nhu cầu hỗ trợ. Bạn có thể dùng công cụ ở mục Liên hệ để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng. Thông tin Tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công Cửa hàng, các thông báo tự động từ hệ thống, xác nhận đổi mật khẩu, quên mật khẩu được gửi đến Bạn từ email có định dạng @WRTLINK.com. Mọi thông báo tự động từ các nguồn khác đều không đáng tin cậy, trong trường hợp Bạn nhận được email không đến từ nguồn trên, ELSAGA khuyến nghị Bạn liên hệ ngay với Trung tâm hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ. ELSAGA khuyến cáo Bạn chỉ gửi thông tin Dữ liệu cửa hàng nhằm mục đích hỗ trợ, triển khai vào email hotro@WRTLINK.com. ELSAGA không đảm bảo Dữ liệu cửa hàng của Bạn được bảo mật nếu Bạn gửi vào email khác email nêu trong Điều khoản sử dụng này hoặc email cá nhân của Nhân viên, CTV, Đại lý của ELSAGA.

14. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Hỗ trợ 24/7

Thi công lắp đặt trọn gói, nhanh chóng, hỗ trợ 24/7