Wifi Routers

WRT-610N

WRT-610N

300Mbps Wifi Router 2.4G/Qualcomm Chipset

WRT-630AC

WRT-630AC

750Mbps Wifi Router 11AC/2.4&5.8G Dual Band

WRT-620N

WRT-620N

300Mbps Wifi Router 2.4G/Qualcomm Chipset

WRT-650AC

WRT-650AC

1750Mbps Wifi Router 11AC/2.4G&5.8G Dual Band

Access Point

WRT-E380AC

WRT-E380AC

1750Mbps Ceiling AP 2.4G&5.8GHz Dual Band

WRT-WA700

WRT-WA700

300Mbps Outdoor Wifi AP 2.4G/Qualcomm Chipset

WRT-WA900

WRT-WA900

1750Mbps Outdoor AP/ 2.4G&5.8GHz Dual Band

WRT-E350N

WRT-E350N

300Mbps Ceiling AP 2.4G/Qualcomm Chipset

Ac Core Gateway

WRT-AC100

WRT-AC100

128 User Core Gateway /880MHz Dual-Core

WRT-AC200

WRT-AC200

256 User Core Gateway /880MHz Dual-Core

WRT-AC600

WRT-AC600

3000 User Core Gateway Intel Chipset/3.2G Four-Core

WRT-AC400

WRT-AC400

1500 User Core Gateway Intel Chipset/1.8G Dual-Core

Poe Switch

WRT-S1000P8

WRT-S1000P8

10/100/1000Mbps RJ45 Port/ 8 Ports Support POE

WRT-S100P8

WRT-S100P8

10/ 100Mbps RJ45 Ports/ 8 Ports Support POE

WRT-S100P4

WRT-S100P4

10/100Mbps RJ45 Ports 4Ports Support POE

WRT-S1000P24

WRT-S1000P24

10/100/1000Mbps RJ45 Port/ 24 Ports Support POE

Hỗ trợ 24/7

Thi công lắp đặt trọn gói, nhanh chóng, hỗ trợ 24/7