Các bước cấu hình thết bị TPLINK lên Wifi marketing

Cài đặt WIFI  Marketing trên thiết bị Tplink:

Bước 1: 

              -  Chuẩn bị thiết bị WIFI Tplink

              -  Laptop sử dụng được cổng mạng Lan

              -  Tải Firmware OpenWrt cho thiết bị tplink 

                                             Link tải: https://openwrt.org/toh/views/toh_fwdownload

                                             Lựa chọn Modelversion tplink tương ứng với thiết bị của bạn: ( VD: TL_WR841N(D)  V11)

                    

         - Tải Putty ssh vào thiết bị:

                    Link: https://drive.google.com/file/d/1H2H6QmU6zzGe-thurrbIqCuYYVGMmM0l/view?usp=sharing

         - Tải Winscp để tải thư mục lên thiết bị:

                   Link: https://drive.google.com/file/d/1xFQ8WI8cyXO5CqzOtsjJ_KXgZtLLZj3v/view?usp=sharing

Bước 2:  Cài đặt thiết bị Tplink:

          - Lấy dây Lan  cắm từ máy tính  tới cổng Lan của  thiết bị Tplink.

          - Cài đặt tĩnh Ip trên máy tính với dải: 192.168.1.10  255.255.255.0

               


            - Rút dây nguồn thiết bị tplink.

            - Nhấn nút reset -> cắm nguồn thiết bị Tplink -> đợi  10s nhả nút reset .

            - Vào trình duyệt nhập địa chỉ ip : 192.168.1.1 -> Chọn file Lede của thiết bị Tplink đã tải xuống.

            - Liên hệ:  0869 608 568   để tiếp tục cài đặt

                          --------------------------

                         -----------------------------------------

                         ---------------------------

           - Dùng phần mềm putty để ssh vào thiết bị:  192.168.1.1      user/pass: admin/admin

           - Lệnh cần cài:  

                                                -  opkg update

                                                -  opkg install luci   

                                                -  opkg install wifidog

                                                -  /etc/init.d/wifidog  start

                                                -  /etc/init.d/wifidog  enable

                                                -  /etc/init.d/wididog  restart

                                                -  /etc/init.d/wifidog  status

            - Dùng phần mềm Winscp up file wifidog.conf

                      

               - Link tải file wifidog:  https://drive.google.com/file/d/1ycP1N7cf4W7unLZt8VPdzym8S5HEStpH/view?usp=sharingHỗ trợ 24/7

Thi công lắp đặt trọn gói, nhanh chóng, hỗ trợ 24/7