Hướng dẫn cấu hình Unifi sử dụng wifi Marketing

Cài đặt thiết bị unifi

B1: Lấy máy tính và thiết bị unifi cắm vào cùng 1 dải mạng (VD: Dải 192.168.1. 1-254).

B2: Tải phần mềm “Advanced IP Scanner” về máy tính để quét ip của thiết bị unifi.

             Link tải: https://www.advanced-ip-scanner.com/vi/

 


B3: Tải phần mềm “ Putty” để cấu hình liên kết với server.

          Link tải: https://taimienphi.vn/download-putty-1743#showlinkGõ lệnh:  set-inform http://unifi.elsaga.net:8080/inform

                      => Enter


-         Trường hợp trên thực hiện đối với thiết bị unifi mới, chưa cấu hình add lên trang cloud.

-         Trường hợp đã add vào trang cloud unifi cần phải đăng nhập vào trang cloud đã add thiết bị unifi đó  

=>               =>  forget thiết bị trên trang cloud.

            =>  Nhấn nút reset để thiết bị trở về trạng thái mặc định.

            => Thực hiện các bước trên.


Bạn không rõ cách forget liên hệ với bên cung cấp thiết bị unifi để được hỗ trợ.

  VD: Forget thiết bị unifi trên trang cloud

Bước tiếp theo: liên hệ wrtlink để hỗ trợ cài đặt

Hỗ trợ 24/7

Thi công lắp đặt trọn gói, nhanh chóng, hỗ trợ 24/7